Brandskyddsregler

Om det börjar brinna försök handla lugnt!

Varna eller rädda din omgivning!

Larma räddningstjänsten på tfn 112

  • Släck eller försök begränsa branden men tänk först på din egen och andras säkerhet.
  • Släckutrustning genom brandsläckare finns utplacerade över hela området, se karta.
  • Gör inte upp eld på backen, det finns grillar på många platser på området.
  • Det är förbjudet att använda bensin-/dieseldrivna elverk inom området.
  • Kontrollera uppvärmnings- och belysningsanordningar. Se upp med gasläckage.
  • Det är förbjudet att dela eluttag med någon annan.
  • Använd alltid godkända kablar, dessa finns att köpa i receptionen eller butiken.
  • Undvik rökning i tält och rök aldrig i sängen/ sovsäcken.

På Ekerum Camping är det ej tillåtet att använda engångsgrillar. Vänligen respektera detta för brandsäkerheten!